Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa 2017 - Sở GD Nam Định

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 12 năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Nam Định thi ngày 7/12/2017 có đáp án.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa 2017 - Sở GD Nam Định

Câu 41. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozơ          B. Amilozơ            C. Glucozơ         D. Xenlulozơ

Câu 42. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là:

A. 1                B. 4             C. 2                 D. 3

Dap an de thi hoc ki 1 lop 12 mon Hoa 2017 - So GD Nam Dinh

Dap an de thi hoc ki 1 lop 12 mon Hoa 2017 - So GD Nam Dinh

Dap an de thi hoc ki 1 lop 12 mon Hoa 2017 - So GD Nam Dinh

Dap an de thi hoc ki 1 lop 12 mon Hoa 2017 - So GD Nam Dinh

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa 2017 - Sở GD Nam Định

Dap an de thi hoc ki 1 lop 12 mon Hoa 2017 - So GD Nam Dinh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa 2017 - Sở GD Nam Định

  •