Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Cao Lãnh 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lý lớp 12 năm học 2016 - 2017 của trường THPT Cao Lãnh 1, Đồng Tháp.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Cao Lãnh 1

Câu 2: Trong dao động điều hoà:

            A. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha với li độ.

            B. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha với li độ.

            C. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ.

            D. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Dao động tắt dần có cơ năng không đổi theo thời gian.

C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng hưởng.

Câu 7: Tại một nơi trên mặt đất một con lắc đơn dao động điều hoà.Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Xác định chiều dài ban đầu của con lắc ?

A. 120cm                        B. 100cm                   C. 150cm                  D. 144cm

Câu 8: Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 0,05J             B. 0,07J                    C. 0,09J                                  D. 0,06J

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - THPT Cao Lanh 1

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Cao Lãnh 1

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Ly 2017 - THPT Cao Lanh 1

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý 2017 - THPT Cao Lãnh 1

  •