Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh 2017 - Thừa Thiên Huế

Đề thi cuối học kì 1 môn Sinh lớp 12 năm học 2016 - 2017 của Sở GD Thừa Thiên Huế có đáp án chi tiết dưới đây.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (28 câu - 7,0 điểm)

Câu 1: Sự tự thụ phấn xảy ra trong quần thế sẽ làm

A. tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp.

B. tăng tỉ lệ thể đồng hợp, giảm tỉ lệ thể dị hợp.

C. tăng biến dị tổ hợp trong quần thể.

D. tăng sự đa dạng vé kiểu gen và kiểu hình

Câu 5: Thế nào là nhóm gen liên kết?

A. Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trinh phẳn bào.

B. Các gen không aỉen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

C. Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

D. Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Câu 7: Một trong những đặc điểm rất quan trọng của các chủng vi khuẩn sử dụng trong công nghệ gen là:

A. có tốc độ sinh sản nhanh                       B. dùng làm vectơ thể truyền

C. có khả năng xâm nhập vào tế bào          D. phổ biến và không có hại 

Câu 8: Cho các đặc điểm sau:

(1)    Tính đặc hiệu

(2)    Tính phổ biến

(3)    Tính thoái hóa

(4)    Tính đặc trưng

Hãy cho biết có bao nhiêu đặc điểm nói về mã di truyền?

A. 1            B. 2            C. 3           D. 4

Câu 9: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp NST, xét một gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba tương ứng với các cặp NST. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?

A. 64                    B. 108         C.  144                    D. 36

Câu 10: Cho biết không xảy ra đột biến, tính theci lí thuyết, xác suất sinh một người con có 4 alen trội của một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbDd là:

A. 5/6           B. 15/64           C. 3/32         D. 27/64

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Sinh 2017 - Thua Thien Hue

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh 2017 - Thừa Thiên Huế

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Sinh 2017 - Thua Thien Hue

=> Tải đề thi tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Sinh 2017 - Thừa Thiên Huế

  •