Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Bến Tắm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Bến Tắm, tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017, có đáp án dưới đây

Câu 6: Cho hàm số dpi{100} y = tbl_ - 1} over 3}{x^3} + 4{x^2} - 5x - 7 có hai điểm cực trị là dpi{100} {x_1},{x_2} Hỏi tích dpi{100} {x_1},{x_2}  là bao nhiêu 

A. dpi{100} {x_1}.{x_2} = - 8                 B.  dpi{100} {x_1}.{x_2} = 5               C.   dpi{100} {x_1}.{x_2} = 8           D. dpi{100} {x_1}.{x_2} = - 5

Câu 7: Cho hàm số dpi{100} y = {x^4} - 2left( {m + 1} right){x^2} + {m^2}{rm{ left( 1 right),với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, BC sao cho tam giác ABC diện tích bằng 1

A. m> -1                         B. m = 0                       C. m = 2                      D. m = 1

De thi hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Ben Tam 2016 - 2017Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Bến Tắm 2016 - 2017

  •