Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD TP Hồ Chí Minh 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017, có đáp án

Câu 08. Tìm m để đồ thị hàm số y = {1 over 3}tbl_rm{x^3} - (m + 1){x^2} + (m + 7)x - tbl_{m^2 over 3}   đạt cực đại tại các điểm x1, x2  thỏa mãn điều kiện  ${x_1} - 10tbl_rm{x_2} = 3$

A. m = 0                B. m = −4             C. m = 1                D. m = 6

Câu 09. Số nghiệm của phương trình ${3^{rm{x}}}{4^tbl_{rm{x^2}}} = 1$ bằng

A. 1                        B. 2                         C. 3                         D. 0

Câu 10. Hàm số nào sau đây không có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó

A. $$y = - {x^4} - 2tbl_rm{x^2} + 3$$                            B.  $y = {x^4} - 2tbl_rm{x^2} + 3$

C.  $y = sqrt {1 + x} - sqrt {2 - x} $                    D.$y = {x^2} - 2{rm{x}} + 3$

De thi hoc ki 1 lop 12 - So GD TP Ho Chi Minh 2016 - 2017Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 12 - Sở GD TP Hồ Chí Minh 2016 - 2017

  •