Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Đông Lỗ năm 2018

Tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán của trường Tiểu học Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa năm học 2017 - 2018 tại đây

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Đông Lỗ năm 2018

Câu 1 (0.5điểm): 1 giờ chiều hay còn gọi là:

A. 13 giờ.             B. 1 giờ.               C. 23 giờ.             D. 15 giờ.

Câu 2 (0.5điểm): Số 95 đọc là:

A.  Chín năm.                                    C.  Chín mươi năm.

B.  Chín lăm.                                     D.  Chín mươi lăm.

De thi hoc ki 1 lop 2 mon Toan - Tieu hoc Dong Lo nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán - Tiểu học Đông Lỗ năm 2018

  •