Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Gia Luận năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường TH&THCS Gia Luận năm học 2017-2018 có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Gia Luận năm 2018

Bài  1( 1 điểm)

a) Số 130km đọc là:

A.  Một trăm ba mươi            

B. Một trăm ba  ki-lô-mét

C.  Một trăm ba

D. Một trăm ba mươi ki-lô-mét

b) 6 x 5 = ...

A.  28

B. 30

C . 33

D.  34

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - TH&THCS Gia Luan nam 2018
 
Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Gia Luận năm 2018

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - TH&THCS Gia Luan nam 2018
TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY
 
 
Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH&THCS Gia Luận năm 2018

  •