Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Đại Lãnh 2 năm học 2017 - 2018, các em cùng làm thử và so sánh với đáp án bên dưới nhé

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2018

Câu 2: Điền số vào chỗ chấm:

a) 4m 6dm =…….dm

b) 2m 3cm  =…….cm

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

a) Chữ số 6 trong số 269 có giá trị là:

A. 69                          B. 06                             C. 60              D. 26

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Dai Lanh 2 nam 2018

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2018

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Dai Lanh 2 nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2018

  •