Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đông Giang năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Đông Giang năm học 2017-2018 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, cụ thể như sau

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đông Giang năm 2018

Câu 3 : 3m 8cm =   .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:         

A.  38                      B.  380                         C.  308                          D.  3800

Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét? 

A. 200m                                                           C. 2 m

B. 20 m                                                            D. 2000 m

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Dong Giang nam 2018

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đông Giang năm 2018

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Dong Giang nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Đông Giang năm 2018

  •