Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Thụy Chính năm 2018

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Thụy Chính năm 2018 có đáp án chi tiết, được cập nhật tại đây

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Thụy Chính năm 2018

Câu 8Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Câu 9Có 4 con trâu, số bò là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Thuy Chinh nam 2018

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Thụy Chính năm 2018

De thi hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Thuy Chinh nam 2018

TẢI FILE ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Thụy Chính năm 2018

  •