Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Dân Hòa

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 của trường tiểu học Dân Hòa, Kỳ Sơn.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Dân Hòa

Bài 2: Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng (1 điểm )

a) Chữ số 8 trong số 681982 chỉ:

     A. 8                   B.  800                     C.   8 000                    D.  80.000

b) Hình vuông có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau

        A.  4                         B. 2                    C. 3              D. 1

c) Trung bình cộng của 24, 26 và 10 là :

        A. 10                                 B.  2 0                         C.  30  

d) Hình chữ nhật có chiều dài là 28 cm , chiều rộng là 11 cm thì diện tích là :

          A. 288 cm2                    B. 288 cm             C. 308 cm2            D.308 cm

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan 2017 - TH Dan Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Dân Hòa

  •