Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

Đề thi cuối học kì 1 môn Tin lớp 5 trường tiểu học Tân Phú 2 năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

II. TỰ LUẬN 3 (điểm) 

Câu 1: (2 điểm)  Điền các từ:( vị trí , gai , cơ sở, gõ phím, trên) vào vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau :

          Hàng phím ............................. bao gồm các  phím bắt đầu là  A, S, D . Các phím F, J

trên hàng phím này là hai phím có  ..................... Khi ....................................em cần đặt các

ngón tay đúng ........................... trên bàn phím . 

De thi hoc ki 1 lop 5 mon Tin nam 2017 - 2018 TH Tan Phu 2

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

I.                  TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)

Mỗi câu đúng được (0.5 điểm) 

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

C

B

C

A

C

A

B

C

D

 

A

 

D

B

B

C

 II.               TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Điền đúng mỗi từ đạt 0.5 điểm

Điền các từ: ( vị trí , gai , cơ sở, gõ phím, trên) vào vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau :

Hàng phím cơ sở bao gồm các  phím bắt đầu là  A, S, D . Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có gai. Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím .

 Câu 2: (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Điền đúng mỗi từ đạt 0.5 điểm:

Khu vực các kí tự đặc biệt nằm trên hàng phím số. Các kí tự này được gõ cùng với phím Shift

 Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tin năm 2017 - 2018 TH Tân Phú 2

  •