Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2017 TH Ngọc Sơn

Tham khảo đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Ngọc Sơn năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2017 TH Ngọc Sơn

De thi hoc ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - 2017 TH Ngoc Son

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2017 TH Ngọc Sơn

Bài

Đáp án

Điểm

1

   3507,8      ;    0,084       ;     0,014     ;  9620

 Mỗi phần đúng được 0,25 đ 

1,0

 

 ½ m2          ;   2,5 giờ     ;        25 năm      ;      5,15 tạ

Mỗi phần đúng được 0,25 đ 

1,0

2

668,19                 730,58               87,64           38,75

Mỗi phần đúng được 0,5 đ

 

3

 + Tính bằng cách thuận tiện nhất:

135,68 : 250 : 0,4 = 135,68 : (250 x 0,4)

                              =  135,68 : 100

                              = 1,3568

56,8 x 76,9 – 56,8 x 76,8 = 56,8 x (76,9 – 76,8)

                                         = 56,8 x 0,1

                                         = 5,68

(Mỗi phần đúng được 0,5 đ)

1,0

 

+Tìm y:

  y x 3,4 = 19,04                        ( 15,55 + 8,6 ) : y = 10,5

        y    = 19,04 : 3,4                    24,15          : y = 10,5

        y    = 5,6                                                   y = 24,15 : 10,5

                                                                         y = 2,3

(Mỗi phần đúng được 0,5 đ)

1,0

3

     Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

                  36 x  = 27 (m)

     Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

                 36 x 27 = 972 (m2)

   Diện tích để trồng rau là:

                 972 : 100 x 25 = 243 (m2)

   Diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn là:

                 972 – 243 = 729 (m2)

                                          Đáp số: 729 m2

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

4

 + Vẽ đúng đường cao AH được 1 điểm

 + Số dư của phép chia 0,6159 : 0,52 là 0,0023. Khoanh vào đáp án D

 

 1,0

 1,0

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - 2017 TH Ngọc Sơn

  •