Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Xuân Dương 2017

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Xuân Dương 2017

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 5,798 ;  5,897 ;  5,978 ;  5,879 là:

 A. 5,978               B. 5,798                  C. 5,897                D. 5,879

Câu 5: 6tấn 15kg = …………...kg

A. 615                   B. 60015               C. 6015                D. 6,15

Câu 6: 25m2  7dm2 =  ………..m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

          A. 25,7                   B. 2,57                  C. 25,07                  D. 257

De thi hoc ki 1 lop 5 mon Toan - TH Xuan Duong 2017

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Xuân Dương 2017

De thi hoc ki 1 lop 5 mon Toan - TH Xuan Duong 2017

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Xuân Dương 2017

  •