Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - 2018 Marie Curie

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 của trường Marie Curie, Hà Nội năm học 2017 - 2018 mới thi ngày 7/12/2017.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - 2018 Marie Curie

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai:

A. Đoạn thẳng AB có thể viết là đoạn thẳng BA

B. Đường thẳng AB có thể viết là đường thẳng BA

C. Nếu hai đường thẳng có hai điểm chung thì chúng trùng nhau.

D. Tia AB có thể viết là tia BA.

De thi hoc ki 1 lop 6 mon Toan 2017 - 2018 Marie Curie

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán 2017 - 2018 Marie Curie

  •