Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 môn Địa lớp 8 của trường THCS Âu Lạc, Tân Bình, TPHCM có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

Câu 4:(1.5 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng 13.2- Xuất, nhập khẩu của một số quốc gia Đông Á năm 2001 (tỉ USD)

Quốc gia

Tiêu chí

Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Xuất khẩu

Nhập khẩu

403,50

349,09

266,620

243,520

150,44

141,10

Nguồn: Số liệu kinh tế-xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.NXB Thống kê, Hà Nội,2002 

a./ Hãy so sánh  tình hình xuất, nhập khẩu của ba nước Đông Á năm 2001?

b./ Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong ba nước đó? 


De thi hoc ki 1 lop 8 mon Dia nam 2017 - THCS Au Lac

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Dia nam 2017 - THCS Au Lac

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

  •