Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán - Quận Ba Đình 2017

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Quận Ba Đình, Hà Nội.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán - Quận Ba Đình 2017

Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức A = (x – 5)/(x – 4) và B = (x + 5)/2x – (x – 6)/(5 – x) – (2x2 – 2x – 50)/(2x2 – 10x)

(ĐK: x ≠ 0; x ≠ 5; x ≠ 4)

a) Tính giá trị của A khi x2 – 3x = 0

b) Rút gọn B.

c) Tìm giá trị nguyên của x để P = A: B có giá trị nguyên.

Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, O là trung điểm của AC, điểm E đối xứng với điểm D qua điểm O.

a) Chứng minh tứ giác AECD là hình chữ nhật.

b) Gọi I là trung điểm của AD, chứng tỏ I là trung điểm của BE.

c) Cho AB = 10cm, BC = 12cm, tính diện tích tam giác OAD.

d) Đường thẳng OI cắt AB tại K. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEDL là hình thang cân.

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Toan - Quan Ba Dinh 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán - Quận Ba Đình 2017

  •