Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Tứ Kỳ 2017

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Tứ Kỳ năm học 2016 - 2017 có kèm đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Tứ Kỳ 2017

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác đều ABC, trên cạnh BC lấy điểm M; kẻ MD song song với AC (D ∈ AB), kẻ ME song song với AB (E ∈ AC)

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.

b) Gọi O là trung điểm của DE. Chứng minh ba điểm A, O, M thẳng hàng.

c) Kẻ MI vuông góc với AB, MK vuông góc với AC (I ∈ AB, K ∈ AC). Tính số đo góc IOK.

Câu 5. (1,0 điểm)

a) Cho x, y thỏa mãn: 2x2 + y2 + 4 = 4x + 2xy.

Tính giá trị của biểu thức A = x2016y2017 – x2017y2016 + 36xy

b) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4cm. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lấy theo thứ tự các điểm E, F, G, H sao cho AE = BF = CG = DH. Tính độ dài AE sao cho tứ giác EFGH có chu vi nhỏ nhất.


De thi hoc ki 1 lop 8 mon Toan THCS Tu Ky 2017

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Tứ Kỳ 2017

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Toan THCS Tu Ky 2017

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán THCS Tứ Kỳ 2017

  •