Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh 2017 - Sơn Dương

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 của phòng GD Sơn Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh 2017 - Sơn Dương

A. LISTENING (2 points)

I. Listen the conversation and circle the answer as you hear (1 pt)

1. In addition to paper books, what did the little girl make with paper at school?

A. An animal.       C. A building.        B. A person.             D. An elephant.

2. What thing did she NOT talk about when making the object in Question 1?

A. Paper.         C. Scissors.                   B. Glue.                          D. An eraser.

3. What did the girl do after school?

A. She rode her bicycle.                                   C. She went to the store.

B. She watched television.                               D. She met her friends.

4. Where does this conversation most probably happen?

A. At a house.          B. At school.          C. At a park.        D. On the road.

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh 2017 - Son Duong

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh 2017 - Sơn Dương

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Anh 2017 - Son Duong

=> Tải đề thi và đáp án tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh 2017 - Sơn Dương

  •