Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh - Châu Thành 2017

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Sinh lớp 9 của phòng giáo dục Châu Thành năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh - Châu Thành 2017

Câu 1: (1 điểm)

     Nội dung và ý nghĩa của quy luật phân ly độc lập.

Câu 2: (2 điểm)

   Khi cho lai 2 giống đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng và hạt xanh thu được thế hệ con toàn hạt vàng. Người ta tiếp tục cho lai F1 và F1. V

    a. Xác định cá thể trội và cá thể lặn của phép lai trên.

    b. Lập sơ đồ lai từ P à F2

Câu 3: (2 điểm)

    a. Cấu trúc nhiễm sắc thể như thế nào?

    b. Chúc năng của nhiễm sắc thể như thế nào?

Câu 4:  (2 điểm)

    a. Chức năng của ADN.

    b. Cho đoạn gen có tổng số các Nucleotit là 10000 Nu. Biết A chiếm 20%.

         - Xác định số Nucleotit mỗi loại.

         - Tính chiều dài phân tử ADN

         - Khi gen nhận đôi 2 lần thì số Nucleotit mà môi trường cung cấp là bao nhiêu?

Câu 5: (2 điểm)

    a. Đột biến gen là gì?

    b. Biết ở gà 2n = 78. Hãy tính số nhiễm sắc thể sau:

       - Thể khuyết nhiễm.

       - Thể 3 nhiễm kép.

       - Thể tam bội

       - Thể thập nhị bội.

Câu 6: (1 điểm)

    Hãy trình bày di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình.

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh - Châu Thành 2017

  •