Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Quận 9

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2016 - 2017 của quận 9, TPHCM.

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Quận 9

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = ½ x có đồ thị là (d1)

Và hàm số y = - x + 3 có đồ thị là (d2)

a). Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết (d3) song song với (d1) và (d3) cắt (d2) tại một điểm có hoành độ bằng 4

Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đường tròn (O), trên đường tròn (O) lấy một điểm C sao cho AC < BC. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại E, F.

a). Chứng minh: EF = AE + BF

b) BC cắt Ax tại D. Chứng minh: AD2 = DC.DB

c) Gọi I là giao điểm của OD và AC, OE cắt AC tại H, tia DH cắt AB tại K. Chứng minh: IK // AD

d) IK cắt EO tại M. Chứng minh: A, M, F thẳng hàng

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Toan 2017 - Quan 9

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 - Quận 9

  •