Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Thanh Xuân 2017

Đề thi cuối học kì 1 lớp 9 môn Toán quận Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2016 - 2017 gồm có 1 phần trắc nghiệm và 1 phần tự luận như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Thanh Xuân 2017

Bài 2: (2,25 điểm)

Cho hàm số y = (2m – 3) x – 1 (m ≠ 3/2) có đồ thị là đường thẳng (d)

1). Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến.

2) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm (-2; -3). Vẽ đồ thị ứng với giá trị m tìm được.

3. Tìm giá trị m sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) bằng 1/√5

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) đường kính BC. Điểm A thuộc đường tròn. Hạ AH ⊥ BC, HE ⊥ AB, HF ⊥ AC. Đường thẳng EF cắt đường tròn tại hai điểm M và NN.

1). Chứng minh rằng EF = AH

2) Chứng minh rằng: AE . AB = AF.AC

3) Chứng minh rằng: Tam giác AMN cân tại A

De thi hoc ki 1 lop 9 mon Toan - Quan Thanh Xuan 2017

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán - Quận Thanh Xuân 2017

  •