Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2017 - Quận Đống Đa

Đề thi cuối kì 1 lớp 9 môn Toán của quận Đống Đa, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2017 - Quận Đống Đa

Bài 3. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định thuộc đường tròn. Trên tiếp tuyến với (O) tại A lấy một điểm K cố định. Một đường thẳng d thay đổi đi qua K và không đi qua tâm O cắt (O) tại điểm B và C (B nằm giữa C và K), Gọi M là trung điểm của BC.

1) Chứng minh bốn điểm A, O, M, K cùng thuộc một đường tròn.

2) Vẽ đường kính AN của  đường tròn (O). Đường thẳng qua A và vuông góc với BC cắt MN tại H. Chứng minh tứ giác BHCN là hình bình hành.

3) Chứng minh H là trực tâm tam giác ABC

4) Khi đường thẳng d thay đổi và thỏa mãn điều kiện của đề bài, điểm H di động trên đường nào?

De thi hoc ki 1 mon Toan lop 9 nam 2017 - Quan Dong Da

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2017 - Quận Đống Đa

  •