Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 9 - Châu Thành 2017

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 lớp 9 môn Văn của phòng giáo dục Châu Thành năm học 2016 - 2017.

Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 9 - Châu Thành 2017

Phần I. Văn học (2 điểm)

  Hãy chép lại bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.

      Câu 1: Từ đó em hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác bài thơ.     

      Câu 2: Nêu ý nghĩa của bài thơ trên. 

Phần II. Tiếng việt (2 điểm)

      Câu 1: Hãy nêu khái niệm phương châm lịch sự. Cho ví dụ.     

      Câu 2: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

     Trên một chiếc tàu viễn dương nọ, viên thuyền phó có thói nghiện rượu, còn viên thuyền trưởng lại là người rất ghét chuyện uống rượu. Một hôm, thuyền trưởng ghi vào nhật kí của tàu:

        - Hôm nay thuyền phó lại say rượu.

    Hôm sau, đến phiên trực của mình, viên thuyền phó đọc thấy câu này, bèn viết vào trang sau:

        - Hôm nay thuyền trưởng không say rượu.

    Trong mẩu chuyện này có câu nào cố ý không tuân thủ phương châm hội thoại. Đó là phương châm hội thoại nào? 

Phần III. Tập làm văn (6 điểm)     

      Giới thiệu về bài thơ “Ánh Trăng” của Nguyễn Duy

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY


>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 9 - Châu Thành 2017

  •