Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý - THPT Liễn Sơn năm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý của trường THPT Liễn Sơn năm 2018, các em cùng nhanh tay tham khảo tại đây

Câu 1: Hai thanh kim loại, một bằng sắt một bằng nhôm ở 00C có chiều dài ban đầu bằng nhau và bằng l0, còn ở 1000C thì chiều dài chênh lệch nhau 1,3 mm. Tìm chiều dài l0. Biết hệ số nở dài của sắt là  và của nhôm là .

Câu 2: Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc đầu là 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính động năng, thế năng, của vật ở mặt đất và ở vị trí có độ cao cực đại?

b) Tính độ cao cực đại?

c) Ở độ cao nào thế năng của vật bằng 1/3 động năng của nó?

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Vat ly - THPT Lien Son nam 2018

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Vat ly - THPT Lien Son nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý - THPT Liễn Sơn năm 2018

  •