Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú THọ 2018

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Phú Thọ năm 2018, được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết tại đây

Question 15:  According to the passage, which of the following sentences is  NOT true?

A.  It is legal to sell ivory everywhere.                       

B.  Elephant ivory is used to made jewelry.               

C.  Elephants are hunted for their ivory.                    

D.  There are about 4,000 elephants killed each year.

Question 16:  The word it in paragraph 3 refers to ________.

A.  elephant ivory           

B.  a tiger                        

C.  tiger pelts                    

D.  an elephant      

Question 17:  The Chinese use parts of the tiger as ________.                                    

A.  jewelry      B.  carving       C.  decoration D.  medicine

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu THo 2018

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu THo 2018

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Tieng Anh - So GD&DT Phu THo 2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Phú THọ 2018

  •