Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán - Sở GD Đồng Tháp 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 của sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp năm học 2016 - 2017 thi ngày 17/4/2017.

Câu 31: Người ta cần sơn trang trí một bề mặt của một cổng chào có hình dạng như hình vẽ sau đây. Các biên của hình tương ứng là các parabol có phương trình y = -x2 + 6x; y = -2x2 + 12x – 10 (đơn vị đo độ dài là mét). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lít sơn? Biết tỉ lệ phủ của sơn là 10m2/lít

A. 2,2 lít            B. 3,6 lít              C. 1,5 lít       D. 2,4 lít

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

De thi hoc ki 2 lop 12 mon Toan - So GD Dong Thap 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán - Sở GD Đồng Tháp 2017

  •