Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh 2017 - TH D Phú Hữu

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 của trường tiểu học D Phú Hữu năm học 2016 - 2017.

III. Read and match: (2 marks)  (nối tranh với câu phù hợp) (2 điểm)

- What's he doing?

He's singging

Do you like singging?

Yes, I do.

- Hello. My name is Nam.

And this is my father, my mother and my sister.

- Do you like toys?

Yes, i do.

What toys do you like?

I like teddy bears

- Hello, Linda.

What's the weather like?

It's snowy in England

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Tieng Anh 2017 - TH D Phu Huu

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh 2017 - TH D Phú Hữu

  •