Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2017

Tham khảo đề thi và đáp án học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2016 - 2017. Xem chi tiết dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là:  (0,5đ)

A. 12074              B. 12076              C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm ba tư

B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín ba tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024                B. 2042                C. 2204                D. 2124

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan 2017

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2017

  •