Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2017 - Hậu Lộc

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Hậu Lộc có đáp án chi tiết.

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan 2017 - Hau Loc

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2017 - Hậu Lộc

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): 

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

B

C

A

C

C

B

72074; 72082

Điểm

1

1

1

1

1

1

1

 II. Phần tự luận (3 điểm):      

Câu

Nội dung

Điểm

8

Mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

a.  42995             b.  9736                 c.  55435              d.  3012

1

9

          

Mỗi hàng xếp được số ghế là:                      45 : 5 = 9(ghế)  

 60 chiếc ghế như thế xếp được thành số hàng là:                

117 : 9 = 13 (hàng)

Đáp số: 13 hàng

 

 

0,5

 0,75

0,25

10

Học sinh vẽ được hình tròn có đường kính là 6 cm hoặc bán kính là 3 cm

 

0,5

 

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán 2017 - Hậu Lộc

  •