Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2017 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm

Câu 1: Số liền sau số 12075 là:  (0,5đ)

A. 12074              B. 12076              C. 12077

Câu 2. Số 17934 đọc là: (0,5đ)

a.Mười bảy nghìn chín trăm ba tư

b. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

c. Mười bảy nghìn chín ba tư

d. Mười bảy nghìn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024                B. 2042                C. 2204                D. 2124

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan nam 2017 co dap an

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2017 có đáp án

  •