Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2017 - TH Tân Hòa 2

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 của trường tiểu học Tân Hòa 2 năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

PHẦN I : Trắc nghiệm : ( 7 điểm )   Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :

Câu 1. Số 54 175 đọc là:

      A. Năm tư nghìn một trăm  bảy lăm.       

      B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

      C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.                      

      D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

Câu 2. Số liền sau của số 68457 là:

A. 68467;

B. 68447

C. 68456

D. 68458

Câu 3.  Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

                A. 48617; 48716; 47861; 47816

                B. 48716; 48617; 47861; 47816

                C. 47816; 47861; 48617; 48716   

                D. 48617; 48716; 47816; 47861

Câu 4 . Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

 

A.   11000

B.   10100

C.   10010

D.   10001

 De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan nam 2017 - TH Tan Hoa 2

 

Theo Thethaohangngay

 

 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2017 - TH Tân Hòa 2

  •