Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - Tiểu học Trưng Vương 2018

Các em cùng tham khảo đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học của trường Tiểu học Trưng Vương năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây

Câu 1. Không khí sạch là không khí?

a. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị

b. Trong suốt, không màu, có mùi thơm dễ chịu.

c. Khí chứa các chất khói bụi, khí độc, vi khuẩn với tỉ lệ thấp không làm hại đến sức khỏe của con người

Câu 2.  Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là:

a. Khí ni – tơ

b. Khí cacbonic

c. Khí ô – xi

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - Tieu hoc Trung Vuong 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - Tiểu học Trưng Vương 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - Tiểu học Trưng Vương 2018

  •