Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học trường TH Tân Hòa 2 năm 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Khoa Học lớp 4 của trường tiểu học Tân Hòa 2 năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là:

a. Không gian                  b. Khí quyển        c.  Khí ni-tơ          d. Khí ô-xi

Câu 2: Bộ phận nào của cây có chức năng thải ra hơi nước?

aLá                                b. Thân                                             c.Rễ

Câu  3: Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?

a. Tờ giấy trắng         b. Mặt Trời.               c. Mặt Trăng.             d. Trái Đất.

Câu 4:Thành phần trong không khí quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người là: 

a.Khí ô- xi.      b.Khí các-bô-níc.               c.Hơi nước.            d.Khí ni- tơ.

Câu 5 Trong quá trình quang hợp, thực vật:

a.Hấp thụ khí ô-xi, thải khí các-bô-níc.

b.Hấp thụ khí ni-tơ, thải khí các-bô-níc.

c.Hấp thụ khí các-bô-níc, thải khí ô-xi.

d.Hấp thụ khí các bô-níc, thải khí ni-tơ.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc truong TH Tan Hoa 2 nam 2017

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học trường TH Tân Hòa 2 năm 2017

  •