Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử Địa - Tiểu học Trưng Vương 2018

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử Địa của trường Tiểu học Trưng Vương năm 2018, các em cùng làm và so sánh với đáp án bên dưới nhé

Câu 1: (1 điểm - M1) Người chỉ huy đánh tan quân Thanh ( năm 1789) là ai?

       A. Lý Thường Kiệt.       B. Trần Hưng Đạo.       C. Lê Lợi.        D. Quang Trung.

Câu 2: (1 điểm - M3) Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?

       A. Để đảm bảo trật tự xã hội.

       B. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc và trật tự xã hội.

       C . Bảo vệ quyền lợi của Vua.

       D. Xây dựng đất nước.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Su Dia - Tieu hoc Trung Vuong 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Su Dia - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử Địa - Tiểu học Trưng Vương 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Su Dia - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử Địa - Tiểu học Trưng Vương 2018

  •