Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH Trần Quang Khải

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 của trường tiểu học Trần Quang Khải cụ thể như sau:

PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH

A.    LỊCH SỬ

Câu 1. Những thành thị nổi tiếng của nước ta ở thế kỉ XVI-XVII là :

             (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)  

a.

Hội An, Hưng Yên, Phố Hiến.

c. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An.

 

 

b.

Thăng Long, Phố Hiến, Đà Nẵng.

d. Thăng Long, Hội An, Quãng Nam.

 

Câu 2. Hãy nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B cho thích hợp:

            A

 

B

Đúc đồng tiền mới

        ·   

        ·   

Chính sách văn hóa của Vua Quang Trung

Dịch chữ Hán ra chữ nôm

        ·   

Chiếu khuyến nông

        ·   

        ·   

Chính sách kinh tế của Vua QuangTrung

Chiếu lập học

        ·   

         

Câu 3. Em nêu nhận xét các câu sau:  (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống) 

a.

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long.

 

b.

Nhà vua trực tiếp điều hành mọi việc quan trọng.

 

c.

Nhà Nguyễn đặt ra Bộ luật Hồng Đức để cai trị đất nước.

 

d.

Thành lập các trạm ngựa để để đưa tin nhanh từ Bắc tới Nam.

 

Câu 4. Em hãy điền từ  thích hợp vào chỗ trống trong các ghi nhớ sau:

a.

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong, nông dân và binh lính được phép đưa cả gia đình vào Nam …………………………...

b.

Các trận thắng lớn trong chiến dịch đại phá quân Thanh là…………………...

…………………………

Câu 5. Em hiểu câu : “ Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” của Vua Quang Trung như thế nào?

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2017 - TH Tran Quang Khai

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH Trần Quang Khải

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2017 - TH Tran Quang Khai

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2017 - TH Trần Quang Khải

  •