Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tài Văn năm 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 của trường tiểu học Tài Văn năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Câu 7 (1 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều dài phòng học lớp đó được 6 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là:

A/ 9 m                            B/ 5 m                            C/ 10 m                D/ 6 m

Câu 9 (1 điểm). Tính diện tích của một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy 45 cm, chiều cao bằng 2/5  độ dài đáy.

Câu 10 (1 điểm). Mẹ hơn con 26. Tuổi con bằng 3/5  tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Tai Van nam 2017

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2017 - TH Tài Văn

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Tai Van nam 2017

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tài Văn năm 2017

  •