Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Trần Thới 2

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 5 năm học 2017 - 2018 môn Toán trường tiểu học Trần Thới 2, huyện Cái Nước có đáp án.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Trần Thới 2

Câu 1: Số 65,982 đọc là: (0,5điểm)  

A.

Sáu mươi lăm phẩy chín trăm hai tám.

B.

Sáu trăm năm mươi chín phẩy tám mươi hai.

C.

Sáu chục hai đơn vị phẩy chín trăm tám mươi lăm.

D.

Sáu mươi lăm phẩy chín trăm tám mươi hai.

Câu 2: Số Một nghìn không trăm linh ba phẩy sáu mươi bảy viết là: (0,5điểm)

A.   1103,67

B.   1300,67

C.   1003,67

D.   1030,67

Câu 3: Phần thập phân của số thập phân 23,567 là: (0,5điểm)  

A. 23

B. 567                

C. 67

D. 23,567

Câu 4: Trong số thập phân 34,2653 chữ số có giá trị ở hàng phần mười là số: (0,5 điểm)

A.  2

B.  3                    

C.  6          

D.  5

Câu 5: Bốn bạn Bắc, Trung, Nam, Tây khi chuyển từ phân số thập phân ra số thập phân 5/10 = 0,5 bạn nào thực hiện đúng cách: (0,5  điểm)

A. Tây. 5 : 10

B. Nam. 5  10

C. Trung. 5 + 10

D. Bắc. 5 - 10

Câu 6: Trong các số thập phân sau, số nào lớn hơn số 12,014: (0,5  điểm)

A. 12,012

B. 12,015

C. 012,013

D. 12,006

Câu 7: Kết quả đúng của phép tính 12,876  10 = là: (0,5 điểm)             

A. 1287,6

B. 1,2876

C. 128,76

D. 12876

Câu 8: Khi tính tỉ số phần trăm của 13 với 26  thì bạn nào thực hiện cách tính đúng: (0,5  điểm)

A. Xuân làm: 26  13 : 100.

B. Đông làm: 13 - 26 : 100.

C. Thu làm: 13 : 26 : 100.

D. Hạ làm: 13 : 26  100.

Câu 9: 45 phút bằng bao nhiêu giờ ? (0,5  điểm)

A. 0,75 giờ.

B. 750 giờ.

C. 0,075 giờ.

D. 0,57 giờ.

Câu 10: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a = 4cm, chiều rộng b = 1,2cm là: (0,5  điểm)

A. 4,08 cm2

B. 4,8 cm2

C. 48 cm2

D. 8,4 cm2

De thi hoc ki 2 lop 5 mon Toan 2018 - TH Tran Thoi 2

Câu 12: Trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 120m2. Người ta sử dụng một nửa diện tích đó để trồng lúa, phần còn lại trồng ngô.

a. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vuông ?.

b. Nếu cứ 1m2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích trồng lúa như trên thì người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam lúa ?. (1,5 điểm)

Câu 13: Bạn Tuấn đi học từ nhà lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15 km/giờ thì đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?. (2 điểm)

Câu 14: Mẹ hái được 30 quả cam, con hái được 15 quả cam. Hỏi số cam con hái được bằng bao nhiêu phần trăm số cam mẹ hái được ?. (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Trần Thới 2

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ý đúng

D

C

B

A

A

B

C

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 12: Trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 120m2. Người ta sử dụng một nửa diện tích đó để trồng lúa, phần còn lại trồng ngô.

a. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vuông?.

b. Nếu cứ 1m2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích trồng lúa như trên thì người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam lúa ?. (1,5 điểm)

Bài giải

Diện tích đất trồng lúa là:

120 : 2 = 60 (m2)

Người ta thu được số ki-lô-gam lúalà:

60  10 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

 

(0,5 điểm)

 

(1 điểm)

Câu 13: Bạn Tuấn đi học từ nhà lúc 6 giờ và đi với vận tốc là 15 km/giờ thì đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi đoạn đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?. (2 điểm)

Bài giải

Thời gian Tuấn đi hết quảng đường là :

6 giờ 45 phút – 6 giờ = 45 (phút)

Đổi 45 phút = 0,75 giờ

Tuấn đến trường đoạn đường dài là:

15  0,75 = 11,25(km)

Đáp số:  11,25 km

 

 

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

 

(1 điểm)

Câu 14: Mẹ hái được 30 quả cam, con hái được 15 quả cam. Hỏi số cam con hái được bằng bao nhiêu phần trăm số cam mẹ hái được ?. (1 điểm)

Bài giải

Số phần trăm cam con hái được là :

15 : 30 = 50%

Đáp số:  50%

 

 

 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Trần Thới 2

  •