Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Tân hòa năm 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 của trường tiểu học Tân Hòa năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút          

B. 20 phút               

C. 30 phút

D. 40 phút

 

Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?:

A. 150%                 

B. 15%                 

C. 1500%                        

D. 105%

 

 

De thi hoc ki 2 lop 5 mon Toan truong Tieu hoc Tan hoa nam 2017

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Tân hòa năm 2017

  •