Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - Hải Dương

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Toán của phòng giáo dục Hải Dương năm 2017 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Câu 3 (1,5 điểm)

Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết học sinh trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp?

De thi hoc ki 2 lop 6 mon Toan 2017 - Hai Duong

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2017 - Hải Dương

  •