Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Phòng GD Vĩnh Bảo

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017 - 2018 Phòng giáo dục Vĩnh Bảo có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Vĩnh Bảo

Bài 4. (2,0 điểm)

          Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho góc AOB = 550, vẽ tia OC sao cho góc AOC = 1100

          a) Tính số đo góc BOC.

          b) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OA. Tính số đo góc BOB’.


De thi hoc ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - Phong GD Vinh Bao

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - THCS Vĩnh Bảo

De thi hoc ki 2 lop 6 mon Toan 2018 - Phong GD Vinh Bao

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán 2018 - Phòng GD Vĩnh Bảo

  •