Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán – Sở GD Nam Định 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 của Sở GD Nam Định năm học 2016 - 2017 gồm 5 bài cụ thể như sau:

Bài 1 (2,0 điểm)

Hãy chọn phươn án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm

Câu 1. Ước số chung lớn nhất của 18 và 30 là:

A. 6       B. 18             C. 12               D. 30

Câu 2. Kết quả đúng của phép tính 3 – (2 – 3) là

A.4                B. -4        C. -2        D. 2

De thi hoc ki 2 lop 6 mon Toan – So GD Nam Dinh 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán – Sở GD Nam Định 2017

  •