Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán - THCS Ngọc Trạo 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 của trường THCS Ngọc Trạo năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Câu 3: (2,0 điểm). Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40 km, giờ thứ hai đi 9/10 quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 4/5 quãng đường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Câu 4: (3,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy = 600, xOz = 1200.

            a/ Tính số đo góc yOz?

            b/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

            c/ Gọi tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc kề bù với góc yOz? 

De thi hoc ki 2 lop 6 mon Toan - THCS Ngoc Trao 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán - THCS Ngọc Trạo 2017

  •