Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán - Văn Lâm 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Dương Phúc Tư, Phòng GD Văn Lâm năm học 2016 - 2017.

Câu 5:  Ba độ dài nào dưới đây là  độ dài ba cạnh của một tam giác?

   A.  3cm, 3cm, 5cm                        

   B.  1cm, 3cm, 6cm      

   C.  2cm, 3cm, 5cm

   D.  1cm,  4cm,  7cm                      

Câu 6:  Cho P = x2y – 2x2y + 5x2y, kết quả rút gọn P là:

   A.  8x6y3                                                    B.  -4x2y                     

   C.  7x2y                                                      D.  4x2y               

Câu 7:  Giá trị x = 2  là nghiệm của đa thức :

   A.  x(x+2) .                 B.  x2-2.                      C.  x-2.                       D.  x+ 2.         

Câu 8:  Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 7x2y?

   A.  xy2.                                                       B.  2xy2.                   

   C.  –5x2y.                                                   D.  2xy.

De thi hoc ki 2 lop 7 mon Toan - Van Lam 2017

De thi hoc ki 2 lop 7 mon Toan - Van Lam 2017

De thi hoc ki 2 lop 7 mon Toan - Van Lam 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán - Văn Lâm 2017

  •