Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây:

Câu 4 : Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng :

A. 1/2 tỉ số đồng dạng                                    B. Tĩ số đồng dạng

C. 2 lần tỉ số đồng dạng                                  D. Bình phương tỉ số đồng dạng 

Câu 5 : Hình lập phương có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh ?

A. 4 mặt, 8 cạnh, 8 đỉnh                                  B. 4 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh

C. 6 mặt, 8 cạnh, 8 đỉnh                                  D. 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

Câu 6 : Giá trị x = - 2 là nghiệm của phương trình

A. 3(x + 1) = x – 1             B. x + 4 = 2x = 2           C. 5x – 2 = 4x D. x + 5 = 2(x – 1)

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan 2017

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán 2017

  •