Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường Chuyên Amsterdam Hà Nội được cập nhật chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

Bài 4: Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MB, MD tới (O) (với B, D là các tiếp điểm), Qua M kẻ đường thẳng không đi qua O, cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt A và C (với C nằm giữa A và M). Gọi E là trung điểm của AC.

1. Chứng minh rằng: Năm điểm O, E, B, M, D cùng nằm trên một đường tròn

De thi hoc ki 2 lop 9 mon Toan 2019 - Chuyen Amsterdam

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán 2019 - Chuyên Amsterdam

  •