Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Minh Thạnh 2019

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 trường TH Minh Thạnh, các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Minh Thạnh 2019

Câu 3: (1 điểm)  Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

  1. Thứ bảy, chủ nhật
  2. Thứ hai, thứ ba, thứ tư
  3. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm
  4. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Minh Thanh 2019

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Minh Thanh 2019

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Minh Thạnh 2019

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - TH Minh Thanh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - TH Minh Thạnh 2019

  •