Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Tiểu Học Cao Kì 2018

Dưới đây là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường Tiểu Học Cao Kỳ năm 2018 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Tiểu Học Cao Kì 2018

Câu 1: (M1) ( 1 điểm )

a) Trong các số: 72, 69, 85, 47 số nào bé nhất

A. 72                  B. 69                   C. 85                  D. 47

b) Số "Ba mươi sáu "viết là

A. 306                B. 36                   C. 63                    D. 66

Câu 2:  Các số 28, 76, 54,74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:(m1) ( 0.5 điểm )

A. 28, 76, 54, 74                         B. 76, 74, 54, 28

C. 28, 54, 76, 74                         D. 28, 54, 74, 76

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Tieu Hoc Cao Ki 2018

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Tieu Hoc Cao Ki 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Tiểu Học Cao Kì 2018

  •