Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 của Trường Tiểu học Tô Hiến Thành có đáp án chi tiết, được Tuyensinh247.com cập nhật tại đây

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống:               

A. Điểm A ở trong hình chữ nhật                         

B. Điểm M nằm ở trong hình chữ nhật                                                     

C. Điểm B nằm ở trong hình chữ nhật

D. Điểm N nằm ở ngoài hình chữ nhật

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Truong Tieu hoc To Hien Thanh

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Truong Tieu hoc To Hien Thanh

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Truong Tieu hoc To Hien Thanh

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 1 - Truong Tieu hoc To Hien Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

  •