Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tuyên Quang năm 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 của trường tiểu học Tuyên Quang năm học 2016 - 2017.

Bài 1. Khoanh vào ý đúng: 3 điểm
1.1. 72 % cùa 161,5 m2 là: (M1)
A. 116,28 m2 B.224,30 m2 C.113,05 m2 D.116,18 m2 
1.2. 19m3 6dm3= ...…….m3 (M2)
A. 19,6 m3 B. 19,06 m3 C. 19,006m3 D. 19,0006m3
1.3. b/ Dòng nào dưới đây xếp đúng thứ tự các số đo thời gian theo thứ tự từ bé đến lớn. (M2)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 5 truong Tieu hoc Tuyen Quang nam 2017

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tuyên Quang năm 2017

  •